सूचना

कल्याणपुर नगरपालिकाको हाट बजार ठेक्का सम्बन्धि सूचना (२०७८ कार्तिक २३ गते)

प्रकाशित मिति : २०७८/०७/२३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

अपन दैनिक

लोकतन्त्र स्थापना र सुशासन प्रत्याभूति गराउन कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button