ADVERTISEMENT
सूचना

नक्सा पास नगरी घर बनाएकालाई महागरको तीन महिने मौका

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीन महिनाभित्रमा नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनको स्वीकृत लिन अनुरोध गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको नक्सा पास नगरी भवन बनाइएको ९० दिन भित्रमा नक्सा स्वीकृत गरी नियमित गर्न व्यक्ति, संघसंस्था, संस्थान वा सरकारी कार्यालयलाई आव्हान गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

‘तोकिएको समयमा नक्सा पेस नगरेमा त्यस्ता भवनको विवरण संकलन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, संहिता, कार्यविधि र कार्यालयको निर्णय बमोजिम कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ महानगरले जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ ।

नगर सभाको ११ औँ अधिवेशनबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ,’ प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड अनुरुप निर्माण भएका तर नक्सा पास नगरिएका भवनहरूलाई एक वर्ष भित्रमा नक्सा पास गरी नियमित हुन आह्वान गरिनेछ ।’

नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार महानगरले सूचना गरेको जनाएको छ ।

ADVERTISEMENT

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!