सूचना

विष्णुपुर गाउँपालिकाको करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना (२०७८ असोज १४ बिहिवार)

२०७८ असोज १४ बिहिवार

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

अपन दैनिक

लोकतन्त्र स्थापना र सुशासन प्रत्याभूति गराउन कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button